KRALJICA ŠUME

Stara bukva poznata i kao «Kraljica šume», promjera debla oko 120 cm, raste u šumskom predjelu Dletvo/Dlito, neposredno uz šumsku cestu koja vodi od Lisca prema Mlaki i Klani. Nalazi se na 757 m nadmorske visine i primjereno je obilježena tablicom s osnovnim podacima i sandučićem s upisnom spomen-knjigom kao jedna od kontrolnih točaka Klanjskog planinarskog puta. Ovo neobično zanimljivo i vrijedno stablo vjerojatno je najveći i najstariji primjerak bukve na području šume Dletvo/Dlito gdje su danas na flišnim vodonepropusnim taložinama, na brojnim hrptima i u bujičnim jarugama, raširene uglavnom mlađe sastojine bukovih šuma.